آبسه پوستی

آبسه پوستی چیست؟ علت ایجاد آبسه و روش درمان آن

آبسه پوستی از انواع جوش زیر پوستی محسوب می شود. برخی این نوع جوش را به نام قدیمی آن یعنی، دمل می شناسند. این ضایعه پوستی برجستگی ای است که در داخل یا زیر سطح پوست ظاهر می شود. این برآمدگی معمولاً پر از چرک یا مایع شفاف است. معمولاً آبسه ها به دلیل عفونت های باکتریایی به وجود می آیند.آبسه پوستی ممکن...

ادامه متن