کوتاه کردن موی مردان

آموزش کوتاه کردن موی مردان در خانه

برای کوتاه کردن موی مردان اگر دقت کنید و وقت بگذارید، می توانید این کار را به راحتی انجام دهید. می توانید از قیچی مو، موزر برقی یا ترکیبی از این دو استفاده کنید. از فرد بپرسید که موهای خود را چقدر کوتاه می خواهد. اعتماد به نفس داشته باشید و نترسید. تمرین بهترین روش برای تسریع مهارت های شما است!

ادامه متن