از بین بردن خط خنده

از بین بردن خط خنده و نحوه ماساژ صورت برای رفع آن

در حالی که خطوط خنده نشان می دهد که شما یک زندگی شاد و پر از لبخند را گذرانده اید، اما گاهی اوقات این چروک ها باعث می شوند که احساس کنید، کمی سن تان بیش تر از سن واقعی تان به نظر می رسد. روش های مختلفی می تواند به از بین بردن خط خنده و یا کاهش آن کمک کند.

ادامه متن