از بین بردن چربی شکم

از بین بردن چربی شکم با استفاده از لیپولیزر

ارائه دهندگان این خدمات باید به مراجعین خود اطلاع دهند که این روش برای کاهش وزن مناسب نمی باشد. اگر دچار اضافه وزن یا چاقی هستید؟ معمولا انجام لیپولیزر توصیه نمی شود. لیپولیزر برای افرادی که وزنی مناسب دارند، اما با روش های رژیم غذایی، ورزش و... در از بین بردن چربی شکم و باسن موفق نشدند، بسیار مناسب می باشد.

ادامه متن