کلوئید

کلوئید یا گوشت اضافه چیست؟ علت و روش های درمان آن

کلوئید یا همان گوشت اضافه، معمولا در نواحی آثار باقی مانده از زخم ها، روی پوست مشاهده می شود. این زائده های گوشتی، معمولا از حالت معمولی یک زخم، بزرگتر می شوند و برجسته نیز هستند. این زائده ها می توانند به رنگ های صورتی، قرمز، رنگ پوست یا تیره تر از رنگ عادی پوست باشند. کلوئید ها می توانند پس از...

ادامه متن