مو روی لاله گوش ها

مو روی لاله گوش ها نشانه چیست؟

وجود مو روی لاله گوش ها یک علامت هشدار دهنده درباره شروع بیماری عروق کرونر و افزایش میزان سطح تستوسترون در بدن است. چه عواملی باعث ایجاد مو روی لاله گوش ها می شود؟ عوامل زیادی از جمله تغییر سطح هورمون، ضربه به گوش و افزایش سن باعث رویش مو روی لاله گوش می شود.

ادامه متن