تاول خونی

تاول های خونی چرا روی پوست ظاهر می شوند و درمان آن ها چیست؟

تاول های خونی به صورت کیسه های برجسته روی پوست ظاهر می شوند و بسیار شبیه تاول های ناشی از اصطکاک هستند. تاول های خونی به جای مایع شفاف با خون همراه هستند. رنگ آن ها ممکن است قرمز، بنفش یا سیاه باشد. این تاول ها معمولاً خود به خود بهبود می یابند و نیازی به درمان ندارند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه...

ادامه متن