ترمیم لوازم آرایش پوری

چگونه لوازم آرایش پودری شکسته شده را ترمیم کنیم؟

حتماً برای شما هم پیش آمده که به طور اتفاقی لوازم آرایش از دستتان بیفتد و بشکند، این موضوع در مورد لوازم آرایش پودری مانند پنکک، رژ گونه، کانتور های پودری و سایه های چشم حساس تر است. معمولاً زمانی که لوازم آرایش پودری ضربه می خورند و بافت آن ها در هم می شکند دیگر کارایی قبل را ندارند و اغلب دور انداخته می...

ادامه متن