درمان خشکی پوست دست‎

رفع و درمان خشکی پوست دست‎ که در اثر شستن مداوم پیش آمده است

داشتن دست های خشک در بین بسیاری از مردم جزء شایع ترین مشکلات پوستی می باشد. در بیشتر موارد، دست های خشک در اثر شرایط محیطی ایجاد می شود. به عنوان مثال آب و هوا می تواند باعث خشکی دست ها شود. شستشوی مکرر دست، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی و برخی شرایط پزشکی باعث خشکی پوست روی دستان شما می شود. گفته می...

ادامه متن