رفع تیرگی زانو

10 روش کاربردی برای رفع تیرگی و سفید کردن زانو و آرنج ها

تجمع سلول های مرده پوست، اصطکاک، قرار گرفتن زیاد در معرض آفتاب یا عدم تعادل هورمونی می تواند باعث تیرگی زانوها و آرنج های شما شود. این قسمت های بدن ما حاوی هیچ گونه غده های روغنی نیست و مهم است که از خشکی این قسمت ها جلوگیری کنیم. ما در این مقاله روش های رفع تیرگی زانو و روش های از بین بردن تیرگی...

ادامه متن