منگوله ها ی پوستی

تشخیص و درمان منگوله های پوستی یا خال گوشتی!

منگوله های پوستی چیست؟ منگوله های پوستی یا خال گوشتی زائده های کوچکی از پوست طبیعی است که به طور معمول توسط ساقه گوشتی نازکی به نام "دم پا" به بدن متصل می شود. رنگ آن ها از تن گوشت تا قهوه ای تیره یا مایل به قرمز متغیر است و تمایل به بیضی شکل و کوچک دارد (اندازه 1...

ادامه متن