خواص انجیر

خواص انجیر + کاربرد آن برای پوست و مو

انجیر بومی خاورمیانه و آسیای غربی است و هم اکنون در سراسر جهان کشت می شود. درختان انجیر در مناطق مختلف آسیا و آمریکای شمالی کشت می شوند. حتی از انجیر در کتاب مقدس به عنوان نشانه صلح و سعادت یاد شده است. در ادامه این مقاله به خواص انجیر برای پوست و مو می پردازیم:

ادامه متن