خواص روغن آرگان

خواص روغن آرگان برای سلامت پوست چیست؟

روغن آرگان از هسته هایی که در درختان آرگان بومی مراکش رشد می کنند تهیه می شود. این روغن اغلب به عنوان روغن خالص فروخته می شود، که می تواند مستقیماً به صورت موضعی (مستقیماً بر روی پوست) استفاده شود و یا به منظور ارائه چندین مزیت سلامتی مورد استفاده قرار گیرد. این ماده به شکل کپسول است که باید از طریق دهان مصرف شود....

ادامه متن