شوره ریش

شوره ریش چیست؟ علت و راه های درمان آن

عوامل مختلفی می تواند باعث ایجاد شوره ابرو، شوره سر و شوره ریش شود که می توان با انجام برخی اقدامات از آن پیشگیری کرد. اما در برخی موارد علت ایجاد شوره می تواند تغییرات هورمونی باشد. علت ایجاد شوره چیست؟ برخی افراد بر این باورند که تغییرات هورمونی علت ایجاد شوره سر، شوره...

ادامه متن