پوسته شدن اطراف ناخن

چه عواملی باعث پوسته شدن اطراف ناخن می شود؟ + راه درمان

ناخن ریش یا ریش ریش شدن پوست کناره ناخن معمولا به دلیل خشک شدن پوست رخ می دهد. بیشتر مردم فکر می کنند این ریش ریش شدن و پوسته پوسته شدن پوست نواحی اطراف ناخن انگشتان به خاطر کمبود ویتامین ها اتفاق می افتد، اما این فکر صحیح نیست. در زنان خانه دار و در بعضی مشاغل که افراد با مواد شوینده...

ادامه متن