واریس پا

واریس پا چیست؟ علت ایجاد آن و راه های درمان

در بیماری واریس پا ، رگ ها به علت تجمع خون غلیظ، کشیده و متورم می شوند و خون به درستی جریان نمی یابد و این باعث متورم شدن رگ ها می شود. اغلب به رنگ آبی یا بنفش تیره دیده می شوند. اغلب در صورت و پا قابل مشاهده می باشد. واریس پا چیست؟ رگ...

ادامه متن