پاکسازی منافذ بینی

پاکسازی منافذ بینی همراه با راهنمای تصویری

عرق، کثیفی، آلودگی و آرایش می تواند روی پوست شما جمع شده و منافذ پوست را مسدود کند. منافذ بینی نسبت به قسمت های دیگر پوست بیشتر در معرض دید قرار دارد. با تمیز نگه داشتن منافذ بینی، نه تنها کمتر مورد توجه قرار می گیرند، بلکه در معرض عفونت های ایجادکننده آکنه نیز نخواهد بود. در این مطلب انواع روش های پاکسازی منافذ بینی...

ادامه متن