پروتئین رشد مو

اهمیت و تاثیر پروتئین برای رشد مو

احتمالا از زمانی که کوچک تر بودید، مادر یا مادر بزرگ تان به شما گفته اند که حداقل یک تخم مرغ در روز بخورید تا موهای بلند تر و پر پشت تری داشته باشید. اگر افرادی از شما به توصیه آن ها توجه کرده اند، از آن بهره مند شدند و در نهایت موهای بلند و دلپذیری داشتند. این به این دلیل است که...

ادامه متن