پیرسینگ

پیرسینگ چگونه انجام می شود؟ انواع پیرسینگ چیست؟

پیرسینگ شامل سوراخ کردن یا بریدن قسمتی از اعضای بدن است که جواهرات یا حلقه و آویز را در آن جا نصب می کنند. رایج ترین نوع پیرسینگ ، سوراخ کردن لاله گوش است. برخی افراد غضروف گوش خود را نیز سوراخ می کنند (قسمت سخت گوش خارجی). جاهای دیگر برای سوراخ کردن عبارتند از: ابرو، بینی، زبان، لب، ناف، نوک سینه ها و اندام...

ادامه متن