تونر صورت

تونر صورت چیست و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

تونر صورت یک مایع جذب کننده است که به از بین بردن آلودگی اضافی، آثار باقیمانده از کرم و آرایش قبلی، اصلاح و متعادل سازی PH پوست کمک می کند تا pH ایده آل کمی اسیدی در حدود 5.5 باشد. (پاک کننده ها اغلب pH پوست را بیش از حد اسیدی می کند، بنابراین تونر به کاهش آن کمک می کند)....

ادامه متن