فیکس کردن آرایش

بهترین روش های فیکس کردن آرایش صورت

بر ای ماندگار کردن آرایش صورت کار های مختلفی باید انجام دهید. از جمله: کنترل کردن چربی پوست صورت، استفاده از پرایمر مناسب قبل از آرایش و فیکس کردن آرایش با استفاده از تثبیت کننده های آرایش. آیا شما برای فیکس کردن آرایش خود از محصول خاصی مانند، اسپری یا پودر فیکس کننده استفاده می کنید؟ برای تثبیت...

ادامه متن